Välkommen

Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 med målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former. Samfundet:

Nyheter: Oktober 2014

2014 års Forum Navale finns tillgänglig att läsa för alla. Finns att läsa här.

Nyheter: November 2013

Nu finns alla utgivna nummer av Forum Navale att läsa här på Sjöhistoriska samfundets webbsida.

Sjöhistoriska samfundets forskarpris till Jan Gletes minne

Niklas Eriksson, marinarkeolog och forskare vid Institutionen för historiska studier på Södertörns högskola och verksam inom MARIS, har tilldelats Sjöhistoriska samfundets forskarpris till Jan Gletes minne på 20 000 kronor. I motiveringen till priset omnämns bland annat att Niklas Eriksson i sin forskning förenar teori och empiri på ett nydanande sätt som väckt internationell uppmärksamhet.